O tom, že nájmy v bytech i domech v letošním roce porostou asi není mnoho pochyb. Důvodů pro to je hned několik.

Tím hned prvním je tolik propíraná in$ace, která zdražuje od rohlíku po dům v podstatě všechno. In$ace by jen v letošním roce měla dosáhnout hranice 6-8% a takse předpokládat, že minimálně o tuto částku dojde k navýšení nájmů.

Druhým důvodem je, že zejména v turisticky zajímavých městech se znova ve větší míře začínají pronajímat byty krátkodobě cizincům a tak z trhu zmizí ty hezké byty vcentrech měst, které s příchodem kovidu umožnili pád nájemného.

Třetím aspektem jsou pak méně dostupné hypotéky, které řadu lidí donutí zůstat v nájmu a pokud by bude takováto situace dlouhodobější, tak se očekávat, žepoměr nájemního a vlastnického bydlení se začne otáčet zpět směrem k nájmům. Vyšší zájem o nájemní bydlení, pak logicky povede ke zvyšování cen.

Čtvrtým velkým aspektem jsou požadavky investorů malých či velkých, kteří v uplynulých letech nakupovali byty a jejich zisky nebyly nijak zázračné teď vznikáprostor si trochu spravit chuť a nájemné zvýšit.

Když to tak zvážíme, tak tu máme minimálně čtyři velmi silné argumenty pro růst nájemného z toho lze vyvozovat, že v letošním roce by nájemné mohlo růst ještěrychleji než in$ace. Řada odhadů mluví o 10-15%.

Je jen na Vás, jestli budete nájemník a je to pro Vás špatná zpráva, nebo investor a můžete se radovat.