Jednou ze základních otázek, kterou by si realitní investor měl položit ještě před tím, než koupí první nemovitost je, zda mu jde hlavně o zisky pravidelné nebo jestli mu jde primárně o zisky jednorázové.

Zisky pravidelné jsou hlavně nájmy (placené měsíčně či ročně) a ziskem jednorázovým můžeme rozumět zejména rozdíl v kupní ceně a ceně za kterou jednou nemovitost prodáme.

Už z de"nice je tedy jasné, že kromě otázky zisku musíme řešit i otázkou časovou. Kupujete byt s tím, že ho budete pronajímat třeba 30 let a pak se uvidí, nebo ho kupujete s vidinou, že ho za 10 let prodáte a měsíční zisky z nájmu pro Vás tedy nemusí být tak důležité?

Mohlo by se zdát, že na tom až tak nezáleží, ale opak je pravdou. Zejména při "nancování s hypotékou obvykle byty nepřináší nijak velký měsíční zisk, ale mohou při správném nastavení velice zajímavě růst na ceně.

A chcete tedy měsíčně třeba 2000 nebo chcete za 10 let dostat milion? A když dostanete milion, víte co s ním budete dělat?